Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceJízdní řádyGEOFUN

Funkce GEOFUNu

Není toho málo, co vše GEOFUN umí a ovládá ...

Aktuálně podporované funkce, které lze v GEOFUNu používat: 


Interaktivita

  Otázky

 1. Odpovědi ANO x NE
 2. Otázka s číselnou odpovědí – typu – „Kolik metrů je od Tebe vzdálena radnice? Toleruji Ti pět metrů.“ – odpověď je 50 – možno určit toleranci pro správnou odpověď, bodové srážky dle přesnosti
 3. Otázky s nabídkou variantních odpovědí – ty mohou být textové nebo obrázkové – mohou mít jednu nebo více správných odpovědí
 4. Naměřený čas – typu „Jak dlouho Ti celá geosranda trvala“ – možno s tolerancí – sekunda, hodina, minuta
 5. Text – musí odpovědět tím, že napíší nějaký text, můžeme vymezit minimální a maximální počet znaků pro odpověď – textové odpovědi umíme vyhodnocovat (tedy zadat varianty správné odpovědi – všechny ostatní jsou špatně, nezáleží na diakritice zadaného textu)

Otázky lze doplnit obrázkem/audio/videem a také nastavit časový limit pro odpověď, při jeho vypršení může být hráč postižen, či pouze ztratí body. U otázek je na výběr, zda-li mají jen jednu možnost pro odpověď či více. Otázky lze nastavit tak, že uživatelé vkládají odpovědi, dokud neodpoví správně. Pro špatné, polosprávné a správné odpovědi lze doplnit příslušné reakce.

  Puzzle

Určí se obrázek, počet polí vertikálně a horizontálně. Aplikace hráči pole obrázku přehází s úkolem, aby je popřemisťoval zpět do původní podoby.

 

 

Multimedialita

  Přehrát soubory

 1. video (u přehrávaných videí lze nastavit automatické spuštění, a to buď po dokončení dabingu nebo souběžně s ním)
 2. audio
 3. zobrazit fotografie

GEOFUN umí přehrávat i sférická 360° videa, které fungují na telefonech s kompasem, který umožňuje se jakoby rozhlížet ve videozáznamu kolem dokola.

 

U videí umíme zobrazit i titulky. Pokud je hra vícemutační, systém umožňuje zadat pro každou mutaci vlastní jazykovou verzi, případně doplnit titulky.

Umíme také ve hře zobrazit text nebo fotografii pořízenou uživatelem v předchozím kroku.

  Nahrávání

 1. video
 2. audio
 3. pořizovat fotografie

Zadání úkolu lze doplnit libovolným textem, obrázkem/audio/videem.

  Text

Při zobrazení nějakého textu je možné nechat nastavit časový odpočet. Po vypršení je možné opět pokračovat ve hře. Text lze doplnit zobrazením obrázku/audio/videa.

  Rozšířená realita

Rozšířená realitaRozšířená realita má za úkol zpestřit a zatraktivnit jednotlivé geosrandy. Primárním užitím je možnost zobrazit obrázky objektů či průvodců (i animované) na záběru kamery, takže se s nimi mohou zobrazit i např. samotní hráči a pořídit si tak společnou fotografii pomocí tlačítka „vyfoť“.

Možnosti rozšířené reality:

 • Zobrazení statického obrázku či animace (ve formátu GIF): na záběru kamery se objeví obrázek (animace). Lze pořídit fotografii.
 • Zobrazení statického obrázku či animace (ve formátu GIF) na konkrétní GPS souřadnici: na záběru kamery se objeví obrázek (animace), který bude umístěn na konkrétní GPS souřadnici a hráči ho uvidí, pouze pokud budou na tuto předem určenou polohu kamerou mířit. Obrázek (animace) se objeví v odpovídajícím měřítku podle toho, kde se hráč zrovna bude nacházet. Lze pořídit fotografii. Pro využití této funkce musí být mobilní zařízení vybaveno kompasem, jinak se obrázek (animace) na displeji objeví bez závislosti na této předem určené GPS.
 • Zobrazení statického obrázku či animace (ve formátu GIF) dle azimutu: na záběru kamery se objeví obrázek (animace), který bude umístěn v předen určeném směru (azimutu) a hráči ho uvidí, pouze pokud budou tímto směrem kamerou mířit. Lze pořídit fotografii. Pro využití této funkce musí být mobilní zařízení vybaveno kompasem, jinak se obrázek (animace) na displeji objeví bez závislosti na tomto předem určeném směru.
 • Na záběru kamery lze zobrazit více obrázků (animací) najednou a výše uvedené možnosti zde lze také libovolně kombinovat.

 Rozpoznávání obrazu + rozšířená realita

Díky technologii Unity je možné provádět rozpoznávání obrazu prostřednictvím kamery a při rozpoznání definovaného obrazu reagovat. Nejčastější reakcí je spuštění rozšířené reality na fixovaném místě rozpoznaného obrazu. Prakticky to znamená, že je možné rozpohybovat předměty v expozicích, sochy apod. Na rozpoznané části předmětu se spustí videoanimace (i se zvukem), a i při pohybu telefonu (s kamerou) se stále "pohybuje" jen rozpoznaný obraz. Tuto funkci lze využít i pro vyhledávání předmětů v prostoru apod.

  Zvuky

Veškeré funkce (tedy celý průběh hry, nebo jen část) lze podbarvit libovolným zvukem a všude lze doplnit libovolné zvukové efekty. Text je samozřejmě možné nadabovat. 

U jednotivých částí hry je možné nastavit povinnost použít sluchátka. V těchto částech pak funguje zvuk pouze po zasunutí sluchátek do konektoru mobilního zařízení. Používá se to zejména ve vnitřních prostorách (muzea, památky apod.), kde by zvuk hry rušil ostatní návštěvníky.

  Rozbočovač

Je možné nabídnout možnosti a uživatel se jejich výběrem sám rozhodne, kam bude pokračovat. Používá se to zejména jako menu. Rozbočovač lze využít v kombinaci s jinými funkcemi např. takto:

 • hráč musí projít všechny tyto GPS body a pak hra bude pokračovat dále 
 • hráč musí úspěšně splnit všechny tyto úkoly, aby hra bude pokračovat dále 
 • zobrazíme obrázek, na kterém jsou definované klikatelné plochy - hra pokračuje podle toho, na kterou část obrázku hráč klikne

 

Geolokace

  GPS bod

Hráč musí dojít na konkrétní místo, aby hra mohla pokračovat. Může mít časový limit pro nalezení.

  Georozbočovač

Lze provést rozbočení trasy ve hře a to dvěma způsoby: 

 1. Hráči dáme např. na výběr, že může jít doprava nebo doleva a aplikace sama vyhodnotí, kterým směrem se vydal. 
 2. Hráč má za úkol projít konkrétní GPS body, kde má plnit určité úkoly. Jakmile je všechny projde, má splněno a hra může pokračovat dále.

  Zákres pohybu hráče

Systém umožňuje vytvářet zákresy tras, kudy se hráč pohybuje. Start i konec zákresu je možné určit kdykoliv během hry (včetně začátku či konce). Úkolem hráčů tak může být provádět zákresy tím, jak se pohybuje.  

 

 

 

  Neúspěšný konec

Využívá se při různých neúspěšných zakončeních, kdy např. hráče při hře zneškodní, dopadnou, něco neuhodne, nesplní a tím pádem ve hře končí apod. Při přechodu na něj lze nastavit libovolnou procentuální srážku  – ta se zvolí individuálně dle pozice ve scénáři.

  Bonusové body

Ve hře je možné nastavit bonusové body, které hráči mají možnost získat přímo v průběhu hraní, když splní předem stanovené podmínky – např. absolvují výstup na rozhlednu, prozkoumají jeskyni, vytvoří speciální záznam apod. Sami si mohou vybrat, zda-li budou chtít podmínku splnit a bojovat tak o bonus či nikoliv.

 Alternativní start

Každá hra má konkrétní zahajovací bod, je ovšem možné nastavit a připravit i hry, které lze hrát odkudkoliv (fyzická přítomnost není u nich tedy nutná). Tyto negeolokační hry jsou vkládány do Zábavné školy (SCHOOLFUNu).

Také je možné zadat tzv. alternativní start, což znamená, že hraní lze zahájit v libovolném bodě/ bodech na trase hry, který/ které předem zvolíme.

 

Speciální funkce

  Měření času

Systém umožňuje od stanoveného místa ve hře začít měřit čas a ve stanoveném místě měření ukončit. Je možné využít např. pro měření času běhu, chůze či jízdě na kole či kolečkových bruslích. Z naměřených časů je pak možné vytvářet žebříčky - viz např. hra Silverstone

  Měření vzdálenosti

Systém umožňuje od stanoveného místa ve hře začít měřit vzdálenost a ve stanoveném místě měření ukončit. Zde se může průvodce následně zeptat, kolik metrů či kilometrů v daném úseku urazil a odhad hráče vyhodnocovat. Měření vzdálenosti využívá speciální funkci, která prokládá trasu mezi zaznamenané body.

  Rozpoznávání obrazů

Aplikace dokáže reagovat na předměty (sochy, obrazy, cokoliv jiného rozpoznatelného) v okolí uživatele a reagovat na ně, a to buď rozpohybováním exponátu nebo jinou reakcí (např. spuštěním audia, videa apod.) Je možné tímto způsobem např. rozmlouvat se sochami v lapidáriu nebo s obrazy v galerii :).

  Úvodní příběh

Před tím než hráč dorazí na start hry, je možné mu pustit úvodní příběh na cestu. Ukázka: geosranda Najdi Tambora.

 Osvětlení

V různých částech hry lze zapínat osvětlení (blesk na mobilu), což se využije např. při rozpoznání obrazu (přisvícení) a nebo v tmavých interiérech (např. jeskyně či štoly), kde je třeba zasvítit na určité místo.

Nastavení her

Spuštění her je možné omezit následovně: 

 • časem startu hry od - do
 • termínem (datumem) od - do
 • možnost zobrazení online mapy během hraní ano/ne
 • možnost zlepšení skore při opakovaném hraní ano/ne
 • možnost vracet se v běhu hry ano/ne

 Jazykové mutace

Aktuálně je možné hry vytvářet v těch jazykových mutacích: 

 • češtině
 • angličtina
 • němčina
 • slovenština
 • polština
 • ruština
 • francouzština
 • holandsky

Další informace:

Loading the player ...