1. Obecná ustanovení

1.1. Přečtěte si prosím velmi pozorně podmínky uvedené níže (dále též „Podmínky“). Podmínky upravují způsob využití našich služeb a tvoří obsah smlouvy o užívání služeb portálu a mobilní aplikace B-GO mezi Vámi a provozovatelem této služby, kterým je společnost El Speedo – Flying community, z.s., se sídlem č.p. 300, Vyšní Lhoty, PSČ 739 51, IČ 26596989 (dále též „Provozovatel“). Svým přístupem a využitím služeb níže souhlasíte se všemi podmínkami. Tyto podmínky lze prohlížet a tisknout kdykoli prostřednictvím stránky "Právní doložka" odkazované v dolní části našich webových stránek www.b-go.cz a zobrazitelné v mobilních aplikacích B-GO.

1.2. Akceptace podmínek vzniká registrací do služeb B-GO a/nebo užíváním portálu či mobilní aplikace B-GO, čímž vzniká smlouva o užívání služeb B-GO mezi Vámi (Uživatelem) a Provozovatelem.

1.3. Registrace účtu. Za účelem užívání služeb je uživatel povinen vytvořit účet a poskytnout určité uživatelské informace, aby bylo možné používat služby. Uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti svého hesla k účtu. Uživatel je dále odpovědný za vedení účtu, aktualizaci dat a pro veškeré činnosti, které se souvisejí s účtem a užíváním služeb. Registrace účtu probíhá v rámci informačního systému CZeCOT, jehož provozovatelem je společnost World Media Partners,  s.r.o.. Registrací uživatel souhlasí s odběrem newsletteru, který si po obdržení má možnost bezplatně odhlásit.

1.4. Webové stránky a mobilní aplikace, včetně všech souvisejících softwarů, obsahu produktů a údajů budou předloženy v této dohodě jednoduše jako naše "služby". "Obsahu" je třeba chápat v širším kontextu, zahrnuje mimo jiné text, obrázky, kód, příspěvky ve fóru, podrobnosti účtu, e-maily, hudbu a audiovizuální materiály. Odkazy na "El Speedo – Flying community, z.s." nebo "my" zahrnuje El Speedo – Flying community, z.s., jednatele, zástupce, zaměstnance, dodavatele a nabyvatele. Tato dohoda se vztahuje na "vy" jako člověka přistupující nebo využívající našich služeb, ať už jste autorizovaný nebo neautorizovaný uživatel nebo oprávněný z našich služeb v rámci této nebo předchozí dohody s námi.

1.5. B-GO je mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS, která provází zábavnou a soutěžní formou návštěvníky po zajímavých místech v regionu. Jedná se o geolokační zábavnou hru nové generace, v rámci které lze plnit i různé úkoly, které průvodce během hry sděluje. Bližší popis služby B-GO je uveden na portálu www.b-go.cz

1.6. Nezletilé osoby. Pokud jste mladší 15 let, můžete používat naše služby pouze se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce, kteří souhlasí s tím, abyste byli vázáni touto smlouvou.

1.7. Provozovatel je oprávněn kdykoli bez důvodu a bez předchozího oznámení změnit rozsah služeb B-GO, dále je oprávněn kdykoli a bez uvedení důvodu zrušit registraci uživatele a tedy ukončit smlouvu o užívání služeb.

1.8. Základní rozsah služeb je k dispozici uživatelům bezplatně. Provozovatel je oprávněn jednostranně vymezit rozsah služeb, které jsou zpoplatněny, a to odkazem na ceník služeb, který bude definovat rozsah zpoplatněných služeb a výši cen za jejich užívání.

1.9. Kontaktní informace. Pro ​​více informací o naší společnosti a o tom, jak nás kontaktovat, navštivte naše kontakty na stránkách.

2. Ochrana osobních údajů a jiných informací uvedených v rámci užívání služby B-GO

2.1. Provozovatel respektuje zásady ochrany osobních údajů a při zpracování osobních údajů postupuje dle zákona č. 121 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje a jiné informace způsobem a v rozsahu dále uvedeném v této části Podmínek. Provozovatel nesbírá jakékoli citlivé údaje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Vzhledem k účelu služby B-GO, kterým je mimo jiné služba sociální sítě, může dojít ke zpracování a nakládání s osobními údaji, jak je dále uvedeno.

2.3. Osobní údaje. Přijímáme a ukládáme informace, které mohou být osobními údaji a které nám poskytnete při interakci s našimi službami, nebo jakýmkoli jiným způsobem, například:

2.3.1. Jméno a příjmení, datum narození

2.3.1. e-mailovou adresu při registraci účtu

2.3.1. adresu, telefonní číslo a profilové foto při doplnění údajů ve vašem účtu

2.4. Ostatní informace automaticky sesbírané při využívání našich služeb, automaticky přijímáme a zaznamenáváme informace z prohlížeče nebo mobilního zařízení, včetně:

2.4.1. Vaše poloha

2.4.2. jedinečný identifikátor vašeho mobilního zařízení, vaše IP adresa

2.4.3. čas a datum přístupu

2.4.4. identifikace uživatele

2.4.5. soubory (audio, video) , texty, odpovědi na otázky zaznamenané při využívání služby

2.4.6. cookie informace

2.4.7. požadované stránky

2.4.8. informace a obsah, které poskytnete prostřednictvím diskusních fór, sociálních sítí nebo e-mailem a další informace, které se rozhodnete sdílet

2.5. Ostatní informace uvedené v odst. 2.4. jsou zpracovány v režimu nakládání s osobními údaji.

2.6. Provozovatel je oprávněn použít vaše osobní údaje a ostatní informace shromážděné v souvislosti s našimi službami:

2.6.1. pro účely, pro které jste nám dal souhlas v rámci registrace;

2.6.2. pro naše interní obchodní účely, například analýzu využití našich služeb prostřednictvím Google Analytics, průzkum trhu a optimalizaci webových stránek a mobilních aplikací, dále pro komunikaci o nových produktech a službách;

2.6.3. pro účely užívání služby B-GO;

2.6.4. pro informování o změnách v našich službách, o změnách v podmínkách užití našich služeb a v jiných typech komunikace.,

2.6.5. pro účely přihlášení a užívání služby, sdílení obsahu a informací, ověření identity uživatele.

2.6.6. Po dobu trvání smlouvy o užívání služeb a po dobu 3 let od jejího ukončení souhlas může být kdykoli odvolán.

2.7. Sdílení osobních údajů a ostatních informací. S výjimkou případů uvedených níže nesdílíme ani neprodáváme osobní údaje. Sdílíme vaše osobní údaje takto:

2.7.1. Ostatním uživatelům. Můžeme zveřejnit osobní údaje osob, kteří využívají naše služby ve vašem veřejném profilu, pokud se k této službě přihlásíte. Můžeme zveřejnit osobní údaje a obsah ve veřejném příspěvku jako je například účast v diskusních fórech.

2.7.2. Obchodním partnerům. Veškeré informace z vašeho veřejného profilu nebo komunikačního protokolu (včetně fotografií) budou přístupné obchodním partnerům prostřednictvím rozhraní API, kteří jej využívají k rozvoji dalších souvisejících služeb, včetně webových stránek a mobilních aplikací.

2.7.3. Subdodavatelům služeb. V případě využití subdodavatelů k provedení specializovaných činností naším jménem může být poskytnut přístup k vašim osobním údajům a ostatním informacím, přičemž subdodavatelé jsou povinni zachovávat pravidla a postupy pro ochranu osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Podmínkách. Subdodavatelé nejsou oprávněni zpracovávat osobní údaje jinak než pro Provozovatele.

2.7.4. Pro naší ochranu a orgánům státní správy. Můžeme zveřejnit osobní údaje a ostatní informace, pokud to vyžaduje zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a/nebo k ochraně a obraně našich práv nebo majetku, našich služeb, uživatelů nebo veřejnosti.

2.8. Každý registrovaný uživatel má osobní přístupové jméno a heslo. Uživatel je povinen uchovávat tyto údaje v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. V případě přihlášení ke službě B-GO na sdíleném (veřejném) zařízení je uživatel vždy povinen se řádně odhlásit.

2.9. Provozovatel má řadu bezpečnostních opatření na ochranu před ztrátou, zneužitím. Provozovatel zpracovává a chrání osobní údaje automatizovaně a elektronicky, zejména zajišťuje, aby

2.9.1. systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby,

2.9.2. fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,

2.9.3. byly zajištěny elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a

2.9.4. bylo zabráněno neoprávněnému přístupu k osobním údajům.

2.10. Cookies. Provozovatel používá datové soubory „cookies“ a další typy sběru datových technologií pro různé účely, včetně rozpoznání uživatelů a přizpůsobení se určitých vlastností našich služeb a funkcí pro opakované návštěvníky. Tyto soubory dále poskytují informace o vašem chování na našich webových stránkách a mobilních aplikací a vedou ke zlepšování našich služeb. Využitím našich služeb souhlasíte s užitím našich cookies a obdobnými technologiemi. Shromažďujeme časová data o prohlížeči uživatele, operačním systému, identifikaci zařízení, jeho konfiguraci, historii navigace na webu a IP adresy pro všechny návštěvníky našich webových stránek. Tyto informace používáme pro naši správu systému, zabezpečení a získání obecných informací o našich návštěvnících a jejich zeměpisných informací. Můžete použít nástroje ve vašem prohlížeči k odmítnutí, zakázání nebo odstranění všech souborů cookie. Pokud odmítnete nebo odstraníte náš trvalý soubor cookie, který umožňuje automatické rozpoznávání, stále se budete moci přihlásit jako člen, ale některé funkce našich webových stránek nebudete mít k dispozici. Používáme cookies, které vás identifikují nebo která umožní třetí straně k tomu, aby v našem zastoupení

2.10.1. Vás rozpoznala automaticky, když se vrátíte na naše webové stránky a mobilní aplikaci a upravila určité vlastnosti a funkce;

2.10.2. vytvořila automatizovaný záznam o vaší činnosti na našich webových stránkách a v mobilní aplikaci.

2.11. Reklama třetích stran. Dovolujeme jiným společnostem zobrazování reklam na našich webových stránkách. Nekontrolujeme jejich pravidla a systém používání souborů cookie a jejich technologií pro sběr těchto dat.

2.12. Úprava a odstranění osobních údajů. Prostřednictvím "Nastavení účtu" máte možnost změnit nebo odstranit informace sami. Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky týkající se změny nebo vymazání informací, které jsme shromáždili, prosím, kontaktujte nás.

2.13. Osoby mladší 15 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a zjistíte, že vaše nezletilé dítě získalo účet bez vašeho souhlasu, pak nás můžete upozornit e-mailem a požádat, abychom vymazali tyto osobní údaje.

 3. Služba B-GO a jejich užívání

3.1. Licence. Na základě uzavření smlouvy o užívání služeb B-GO poskytuje Provozovatel uživateli omezenou, nevýhradní, nepřenosnou licenci, plně odvolatelnou k zobrazení a používání našich služeb pro vaše osobní, nekomerční účely v souladu s těmito Podmínkami. Veškeré pokyny a změny k užívání služeb a užívání licence budou zveřejněny na webových stránkách www.b-go.cz.

3.2. Omezení. Povolení k využití našich služeb podléhá následujícím omezením. Zda tato omezení byla porušena, závisí na našem uvážení a rozhodnutí. Souhlasíte s tím, že nebudete bez našeho písemného souhlasu:

3.2.1. používat aplikaci typu robot, spider apod. nebo jiné automatizované prostředky pro přístup k našim službám pro jakékoli účely;

3.2.2. kopírovat obsah našich webových stránek nebo částí našich stránek na jiné webové stránky nebo mobilní aplikace bez našeho písemného souhlasu;

3.2.3. využívat našich služeb, včetně souborů GPX, pro jiné účely než osobní použití bez našeho písemného souhlasu;

3.2.4. provádět jakékoli kroky či aktivity, které způsobí nebo mohou způsobit nepřiměřeně velké zatížení naší infrastruktury;

3.2.5. zneužívat či využívat chyb, nezdokumentované funkce, chyby designu nebo problémů v našich službách;

3.2.6. rušit nebo se pokoušet se narušovat správné fungování našich služeb nebo jakékoli činnosti konané prostřednictvím našich služeb (takováto aktivita, může vést k omezení nebo zamezení vašeho přístupu k našim službám);

3.2.7. odesílat, vystavovat, přenášet nebo jinak distribuovat (včetně zasílání e-mailem) jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, protiprávní, urážlivý, vulgární, sprostý, obscénní, hanlivý, útočící na soukromí, nenávistný, škodlivý nezletilým nebo rasově, etnicky či jinak závadný jiné osobě nebo subjektu;

3.2.8. vydávat se za jinou osobu nebo identitu nebo nepravdivě zkreslovat váš vztah s jakoukoli osobou nebo subjektem;

3.2.9. odesílat, vystavovat, přenášet či jinak šířit obsah, na který nemáte právo na základě jakéhokoli zákona nebo na základě smluvního vztahu nebo zmocnění nebo pro který jste neobdrželi požadovaný souhlas od třetích stran;

3.2.10. odesílat, vystavovat, přenášet nebo jinak distribuovat jakýkoli obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví nebo vlastnická či osobní práva jakékoli osoby;

3.2.11. odesílat, vystavovat, přenášet či jinak nevyžádaně šířit nepovolené reklamní nebo propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jakékoli jiné formy neoprávněného obtěžování;

3.2.12. zpětně analyzovat, dekompilovat nebo se pokoušet extrahovat zdrojový kód softwaru spojeného s našimi službami;

3.2.13. sbírat, ukládat a distribuovat osobní údaje o ostatních uživatelích našich služeb;

3.2.14. publikovat na našich webových stránkách řešení, rady, návody nebo souřadnice pro plnění jakéhokoli úkolu.

3.3. Provozovatel je oprávněn pozastavit nebo ukončit váš přístup k našim službám, včetně vašeho účtu kdykoli z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti. Například můžeme pozastavit nebo ukončit platnost vašeho účtu, pokud existuje podezření, že někdo pomocí vašeho účtu porušil podmínky této smlouvy nebo jakékoli jiné podmínky, pokyny a předpisy související s našimi službami. Každé pozastavení nebo ukončení vašeho účtu z těchto důvodů platí pro vás osobně. Vyhrazujeme si také právo ukončit nebo pozastavit uživatelské účty, které jsou neaktivní po delší dobu. Můžete přestat používat naše služby a tuto dohodu vypovědět kdykoli.

3.4. Provozovatel může změnit, pozastavit nebo zrušit jakoukoli část našich služeb kdykoli bez omezení. Provozovatel může také omezit určité funkce nabízené prostřednictvím našich služeb bez předchozího upozornění. Naše služby zahrnují software, který můžeme aktualizovat na vašem zařízení automaticky, jakmile je nová verze k dispozici. Nemáme povinnost poskytovat podporu v údržbě, instalaci softwaru apod. vyjma případů, kdy to nařizují příslušné právní předpisy.

3.5. Veškeré služby jsou majetkem Provozovatele nebo jiných držitelů licencí a jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Pomocí našich služeb vám neumožňujeme vlastnictví jakýchkoli práv duševního vlastnictví našich služeb nebo obsahu vám přístupného. Nekopírujte nebo nestahujte nic z dostupného obsahu, pokud jsme výslovně neuvedli, aby jste tak učinili. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v této smlouvě, jsou vyhrazena společnosti Provozovateli nebo příslušným majitelům práv duševního vlastnictví. Neodstraňujte, nezakrývejte ani neměňte žádné právní upozornění zobrazené společně s našimi službami. Dovolujeme omezené, nekomerční využití některé z našich ochranných známek, jak je stanoveno v těchto podmínkách. Také umožňujeme omezené použití některých údajů, které jsou dostupné prostřednictvím našeho API rozhraní v případě plnění našich podmínek API licence. Prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu s případnými dotazy.

4. Licence

4.1. Logo B-GO je respektive bude registrovanou ochrannou známkou společnosti El Speedo – Flying community, z.s. a služby provozované na portálu a v mobilní aplikaci B-GO jsou dále chráněny autorským právem a právem na ochranu hospodářské soutěže.

4.2. Pořízení kopie, kopírování, upravování, nakládání, postoupení, převod, prodej nebo jiná distribuce loga B-GO a/nebo služeb nebo jiného obsahu portálu či mobilní aplikace B-GO v rozporu s těmito Podmínkami je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Uživatel nesmí kopírovat, zpětně analyzovat, překládat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla loga B-GO bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele

4.3. V případě ukončení smlouvy o užívání služeb jste povinni bez dalšího odstranit loga z jakéhokoli nosiče dat do 24 hodin od ukončení smlouvy o užívání služeb.

4.4. Provozovatel umožňuje využít logo B-GO pro nekomerční produkty a na nekomerčních webových stránkách, jejichž obsah není společensky škodlivý a které nepoškozují dobré jméno a pověst Provozovatele a/nebo služeb B-GO. Kromě dodržování všech těchto podmínek, jakékoli užití loga vyžaduje souhlas Provozovatele. Je-li logo použito na webové stránce, musí z loga být doplněn aktivní funkční odkaz směřující na www.b-go.cz. Chcete-li požádat o užití loga, prosím pošlete nám e-mail na kontaktní adresu logo@B-GO.cz a popište, kde, jak a za jakým účelem hodláte používat logo.

4.5. Udělení licence k užívání označení B-GO pro obchodní výrobky a služby nebo pro uveřejnění na ostatních webových stránkách je zcela v dispozici Provozovatele. Chcete-li nás informovat o použití jakéhokoli B-GO loga na výrobku nebo jakékoli komerční stránce, prosím pošlete email na kontaktní adresu logo@B-GO.cz s popisem výrobku nebo webové stránky, kde a jak byste chtěli použít B-GO logo. Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se loga nebo ochranné známky B-GO nebo chcete-li použít slovní či grafické vyjádření ochranné známky B-GO nějakým zde explicitně nepopsaným způsobem, prosím, pošlete podrobný požadavek na uvedenou adresu.

4.6. Uzavřením smlouvy o užívání služeb poskytujete Provozovateli licenci bez územního a časového omezení, včetně oprávnění poskytovat sublicence k veškerým způsobům užití díla, a to k veškerému obsahu, který vložíte na portál či do mobilní aplikace B-GO, ať je autorským dílem nebo nikoli.

4.7. Nároky porušení autorských práv. Provozovatel respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob a žádá, aby všichni uživatelé našich služeb činili totéž. Pokud si myslíte, že vaše práce byla zveřejněna námi takovým způsobem, který představuje porušení autorských práv, musíte to oznámit Provozovateli ve zprávě s uvedením následující informace:

4.7.1. Popis autorsky chráněného díla nebo jiného duševního vlastnictví, které bylo podle Vašeho názoru porušeno a způsob jeho porušení;

4.7.2. Vaše adresa, telefonní číslo, a pokud je k dispozici i e-mailová adresa, aby vás Provozovatel mohl kontaktovat ohledně vaší stížnosti.

4.7.3. Fyzicky či elektronicky podepsané prohlášení, že výše uvedené informace jsou pravdivé, že máte dobrou víru v tom, že určené použití materiálu není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem,.

5. Odpovědnost za škodu

5.1. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy a ujednáním těchto Podmínek. Provozovatel nenese odpovědnost za dostupnost a funkčnost služeb poskytovaných prostřednictvím služby B-GO, zejména pokud jsou způsobeny poskytovateli služeb elektronických komunikací. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či omezit poskytování a přístup ke službám B-GO, zejména pak při úpravách a údržbě systému.

5.2. Provozovatel nezaručuje dostupnost, spolehlivost, funkčnost, přesnost služeb a/nebo obsahu a informací, které jsou uvedeny a jsou dostupné prostřednictvím služeb B-GO.

5.3. Uživatel nese veškerá rizika a hrozbu vzniku možné škody související či vyplývající z užívání služeb B-GO, používání jiných našich služeb a obsahu dostupného prostřednictvím našich služeb.

5.4. Uživatel je zejména povinen při plnění úkolů, které jsou zveřejňovány ve službě B-GO, dodržovat veškeré právní předpisy a nezasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob.

5.5. Přirozená rizika. Plnění témat a úkolů uveřejňovaných ve službě B-GO je výlučně dobrovolné a je věcí uvážení uživatele, zda tyto úkoly má zájem plnit či nikoli. Plnění těchto úkolů může být nebezpečné a může probíhat na těžko přístupných místech nebo potenciálně rizikových místech. Při plnění témat a úkolů může dojít ke vzniku škody na zdraví a majetku uživatele a/nebo třetích osob, přičemž odpovědnost za vznik této škody vzniká vždy na straně uživatele. Vzhledem ke skutečnosti, že plnění úkolů může dojít ke vzniku nepředvídatelných rizik, je uživatel povinen vždy náležitě posoudit, zda existují objektivní i subjektivní podmínky, aby uživatel mohl úkol plnit, včetně počasí, fyzické zdatnosti, terénu a zkušeností v pohybu ve venkovním prostředí. Uživatel vždy nese veškerá rizika spojená s plněním úkolů a tvůrci úkolů, moderátoři a administrátoři služby B-GO nenesou žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku, které vzniknou v souvislosti s využitím našich služeb.

5.6. Uživatel nese odpovědnost za škodu, které Provozovateli vznikne v souvislosti s a) porušením některého z ustanovení těchto Podmínek uživatelem, (b) neoprávněným užívání služeb, nebo (c) porušení platných právních předpisů nebo jiným protiprávním jednáním.

6. Závěrečné ustanovení

6.1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2017.

6.2. Jakékoli změny Podmínek jsou pro uživatele závazné prvním přihlášením do služby B-GO. O případných změnách Podmínek je uživatel informován prostřednictvím aktualit na webových stránkách www.b-go.cz.